Tretia časť – Blockchain, jadro kryptomeny

Spread the love

Predchádzajúca časť: charakteristiky kryptomien a vlastnosti peňazí

Veľké množstvo ľudí kryptomeny vnímajú len ako príležitosť pre špekuláciu a rýchly zárobok, ale keď sa pozrieme viac do hĺbky, objavíme revolučnú technológiu. Čo teda bolo kľúčom k ohromujúcemu úspechu Bitcoinu a prečo tak veľa ľudí vidí v kryptomenách budúcnosť a potenciál? Odpovedať sa dá jedným slovom – blockchain.

Keď prišiel na trh Bitcoin jeho základná myšlienka bola, že Bitcoin nemôže len tak niekto vyrobiť, nejde ho žiadnym spôsobom sfalšovať a celý systém nemôže nikto vlastniť a ovládať. Každá mena má svoju centrálnu banku – svojho šéfa. Preto aj Bitcoin potreboval svojou decentralizovanou verziu centrálnej banky v podobe Blockchainu.

Na každý zrealizovaný nákup alebo predaj dostanete platný daňový doklad.

Oficiálne Blockchain môžeme opísať ako špeciálny typ databázy, ktorá je distribuovaná a decentralizovaná (nie je to teda jeden server alebo bod, ktorý uchováva a rieši všetky operácie). Účel tejto databázy je uchovávať neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú ochránené proti neoprávneným zásahom tak z vnútornej ako aj z vonkajšej strany. V prípade kryptomien, Blockchain uchováva transakcie vykonané všetkými užívateľmi a práve v kombinácií s kryptografickými princípmi zamedzuje uskutočneniu neoprávnených transakcií.

Zjednodušene povedané je Blockchain databáza – miesto pre uloženie elektronických dát a informácií. V prípade Bitcoinu ide o transakcie (osoba A poslala XY Bitcoinov osobe B), ale môže to byť aj fotka či dokumenty jednoducho akýkoľvek digitálny obsah. V súčasnej dobe je však najčastejší model ukladanie dát v centralizovaných databázach, teda na jedno miesto s dostatočnou kapacitou pamäte na uloženie všetkých fotiek (napr. Instagram, Facebook) a s dostatočne rýchlym internetovým pripojením aby sa dané fotky mohli posielať naraz mnohým užívateľom. Problémy s týmto modelom sú jednoznačné a alarmujúce. Čo sa stane ak dátové centrum zhorí alebo bude inak poškodený obsah? Čo vlastne robí vlastník dátového centra s vašimi fotografiami? Akú máte istotu, že vlastník dátového centra vaše fotky nepoužije proti vašej vôli? V tomto prípade nezostáva nič iné ako danej firme veriť. Celá spolupráca je založená na vašej dôvere v daný systém, bez záruk, čo je slepá dôvera v systém.

Pravidelný nákup je všeobecne uznávaná stratégia

Čo sa týka peňazí, musíme spoliehať na sprostredkovateľa (väčšinou banku), aby sme mohli vykonať transakciu. Technológia blockchain túto situácií radikálne mení. Vďaka svojej unikátnej štruktúre eliminuje potrebu mať v každej transakcii prítomnou dôveryhodnú tretiu stranu a zároveň robí každú transakciu transparentnú, dôveryhodnú a anonymnú. Blockchain jednoducho a efektívne rieši problém ako poslať digitálny obsah medzi osobou X a osobou Y bez nutnosti mať tretiu stranu Z (banka pre posielanie peňazí, Instagram pre posielanie fotiek). Strane Z musia obe strany bezhranične veriť. Blockchain tým vyriešil dlhoročný problém ako poslať niečo digitálne v systéme, ktorý nie je založený iba na slepej dôvere.

Na obrázku nižšie je schematicky predstavené priestorové usporiadanie rôznych sietí. Napríklad Wikipédia je centralizovaná sieť, kde každý užívateľ je uzlom, ktorý sa cez internet spája s centrálnym uzlom čo je server Wikipédie. Takto dostane kópiu akéhokoľvek článku, ktorú vlastní centrálny uzol. Rovnakú štruktúru majú centralizované databázy, ktoré pre svoju činnosť používajú inštitúcie ako banky či poisťovne.

Blockchain je naopak distribuovaná sietí. Každý užívateľ je tu hlavným uzlom systému a má originálny verziu všetkých informácií existujúcich v tomto systéme. Záznamy s digitálnym obsahom (dajme tomu niečo ako účtovná kniha v Exceli) sa zoskupujú a rozdeľujú sa do blokov, ktoré sú potom zaradené do fronty na spracovanie a ukladanie v uzloch systému – odtiaľto pochádza názov „blockchain“.

Každý uzol v sieti je na rovnakej úrovní užívateľských práv, každý aktualizuje databázu záznamov nezávisle, nikto nie je v systéme nadradený. Takto sa každá databázy v každom uzle stáva de facto oficiálnou verziou, namiesto existencie len jedného originálu ako tomu je u centralizovaných systémov. Blockchain tak predstavuje inováciu v oblasti distribúcie informácií, ktorá ruší potrebu tretej strany a celkovo robí online svet bezpečnejším a jednoduchším.

Vytvorili sme pre vás jednoduché prostredie kde môžete narábať s digitálnou menou.

Ak sa pýtate, kde sú v tomto systéme takzvaní ťažiari, tak tí tvoria práve dané uzly. Ťažiari kupujú výkonné počítače, ktoré uchovávajú celú účtovnú knihu a na základe kryptografických operácií overujú všetky transakcie, ktoré prúdia systémom. Keďže je celá sieť decentralizovaná musia sa všetky uzly spolu dohovárať a súhlasiť na vykonaných transakciách. Danú dohodu a zhodu zaisťuje pokročila matematika, kryptografia a počítačové systémy. Takto sa eliminujú chyby človeka a potreba slepej dôvery v systém. Za celú túto nákladnú prácu ťažiari dostávajú kryptomenu – takzvane „ťažia kryptomenu“ a tým umožňujú celému systému existovať.

Tým pádom ak zhorí alebo sa stratí jeden uzol, bude existovať celý rad ďalších miest ( uzlov ), kde je celá účtovná kniha ( databáza ) uchovaná. Zároveň keby niekto chcel zafalšovať transakcie v účtovnej knihe, zvyšok siete okamžite odhalí pokus o podvod a transakcii nikdy neprijme – účtovné knihy sa musí zhodovať v celej sieti. Systém je tak veľmi odolný a transparentný. V prípade Blockchainu nemusíte veriť konkrétnej tretej strane – či už ide o osobu či firmu. Môžete si vziať celý kód Bitcoinu a sami si overiť, že daný systém funguje tak ako má. Získate tak reálnu a jedinečnú dôveru v systém ako celok založenú na jeho znalosti a tým už nemusíte mať slepú dôveru v tretiu stranu, že naozaj urobí to, čo sľúbi (či už ide o prevod s peniazmi alebo o poslanie fotografie).

Nasledujúca časť: Stav na kryptomenovom trhu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *